ul. Saperów 201; 85-542; Bydgoszcz

Linia technologiczna LSP 1500 jest przeznaczona do produkcji pelletu ze słomy do celów opalania w kotłach.
Linia LSP 1500 może również produkować pellety z trociny, otrąb oraz innych surowców po zastosowaniu w linii odpowiednich urządzeń np. linii suszarniczej lub zbiornika załadunkowego.


Wymiary pelletu:

średnica 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

długość 10 mm - 50 mm


Podstawowe parametry linii produkcyjnej LSP 1500


1) Produkcja na linii LSP 1500 jest to proces granulowania słomy w formę pelletu o średnicy 8 mm - 14 mm

2) Wydajność linii LSP 1500 na godzinę przy produkcji pelletu ze słomy wynosi od 1,5 t/h

3) Wymagana wilgotność wykorzystywanej słomy wchodzącej do granulatora powinna wynosić od 10% do 14%

4) Szarpacz rozdrabnia małe baloty oraz duże (okrągłe, prostokątne)

5) Umieszczenie linii produkcyjnej w hali potrzebuje przestrzeni optymalnej o wynoszącej 400 m2 i wysokości 6 m

6) Moc zainstalowana wynosi 335 kW. Natomiast moc zapotrzebowana wynosi 235 kW

7) Do obsługi linii do produkcji pelletu potrzebne są dwie osoby


Podstawowe urządzenia technologiczne wchodzące w skład linii LSP 1500:

1. Stół podawczy

Wymiary

- długość 8000 mm

- szerokość 1700 mm

Silnik elektryczny 4,0 kW


2. Szarpacz do słomy

- silnik elektryczny główny 55 kW

- silnik elektryczny do obracania bębna 4,0 kW

 szarpacz do słomy

 

3. Przewody rurowe transportowe

4. Cyklon z nogami

5. Podajnik ślimakowy z odkamieniaczem, długość 6000 mm, fi 500 mm, silnik elektryczny 4 kW

6. młyn bijakowy, silnik elektryczny 55 kW

 

 

7. Wentylator transportowy, silnik elektryczny 15 kW

8. Przewody rurowe do transportu materiału

9. Cyklon z nogami oraz z śluzą obrotową, silnik elektryczny 2,2 kW

10. filtr workowy

 

 

11. Silos buforowy o pojemności 4 m3 wraz z mieszadłem, silnik elektryczny 5,5 kW

12. Podajnik ślimakowy długość 7000 mm, fi 350 mm, silnik o mocy 4,0 kW

13. Granulator firmy Münch model RMP 520 wraz z kondycjonerem oraz układem centralnego smarowania

- silniki elektryczne główne 2x75 kW

- silnik elektryczny kondycjonera 7,5 kW

- silnik elektryczny podajnika 3 kW

- waga 3,5 t

 Granulator firmy Münch


14. Podajnik taśmowy do transportu pelletu, długość 6000 mm, szerokość 250 mm, silnik elektryczny 3 kW

15. Chłodnica z wentylatorem wyciągowym oraz przesiewaczem

- silnik elektryczzny przy chłodnicy 1,1 kW

- silnik elektryczny przy wentylatorze 7,5 kW

- silnik elektryczny przy przesiewaczu 2,2 kW

- objętość chłodnicy 2,25 m3

 Chłodnica z wentylatorem

 

16. Przewody wentylacyjne od chłodnicy

17. Cyklon od chłodnicy wraz z śluzą obrotową, silnik elektryczny 2,2 kW

18. Układ transportowy powrotu pyłów do cyklu produkcyjnego

19. Podajnik taśmowy do transportu pellet od przesiwacza, długość 6000 mm, szerokość 250 mm, silnik elektryczny 3 kW

20. Szafy sterownicze linii granulacyjnej


Oferta zawiera:
1. Zamontowanie linii produkcyjnej w hali produkcyjnej przez montażystów firmy Bio Machines

2. Dokonanie montażu instalacji elektrycznej od szaf sterujących do zamontowanych urządzeń przez montażystów firmy Bio Machines

3. Szkolenie operatorów i przeprowadzenie próbnego rozruchu

 

Inwestor zapewnia na okres montażu:

1. Sprzęt do rozładunku (wózki widłowe, dźwig)

2. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych, tj. fundamenty pod maszyny, zadaszenia, itp.

3. Doprowadzenie zasilania energii elektrycznej do szaf sterowniczych

4. Zakupu kabli i koryt montażowych

5. Doprowadzenie przyłącza wody w wyznaczone miejsca

 

Gwarancja:

Linia objęta jest roczną gwarancją oraz serwisem pogwarancyjnym producentów.

 

Termin dostawy:

Czas oczekiwania na wykonanie linii LSP 1500 wynosi do 14 tygodni.

Termin wykonania montażu i uruchomienia linii LSP 1500 wynosi 5 tygodni.

 

Warunki płatności:

35% wartości brutto po podpisaniu umowy oraz wystawieniu faktury proforma z terminem płatności 7 dni

60% wartości brutto po zgłoszeniu gotowości do odbioru urządzeń, ale przed ich odbiorem na miejsce montażu

5% wartości brutto po zakończeniu montażu u klienta oraz wystawieniu faktury VAT z terminem płatności 7 dni

 

Linia do produkcji pelletu ze słomy LSP 1500 posiada:

1. Deklarację zgodności z obowiązującymi normami

2. Dokumentację techniczno-ruchową urządzeń (DTR)

Sprzedaż i zakup pelletu.

Zapraszamy do kontaktu.

Bio Machines Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny:
ul. Saperów 201
85-542 Bydgoszcz

Sprzedaż maszyn i urządzeń:
tel.kom: 517 445 052
tel.kom: 500 167 533
tel.kom: 519 445 627
Sprzedaż i zakup pelletu:
tel.kom: 572 326 646

e-mail: biuro@biomachines.com.pl